Rhaglen 2019

Saesneg

Gŵyl Gregynog 2019: Gweledigaeth
Digwyddiadau’r tymor

 

Sadwrn, 22 Mehefin 2019, 7.30pm
Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
VRȉ,
Tŷ Ein Tadau


Mae Tŷ Ein Tadau, CD gyntaf y triawd llinynnol gwerin-siambr VRȉ (Patrick Rimes, Jordan Price Williams ac Aneirin Jones), yn cael adolygiadau gwych yn y Guardian a fRoots. Manteisiwch ar y cyfle i’w clywed mewn cyngerdd acwstig sy’n agor tymor Gŵyl Gregynog 2019, yng nghyd-destun dau bortread nodedig o’r 19fed ganrif, wedi’u dehongli gan Peter Lord.
www.vri.cymu

Mwy | Archebwch

 

Sul, 23 Mehefin 2019, 2.30pm
Pontcadfan, Llangadfan
VRȉ, Tŷ Ein Tadau


Cyfle arall i wrando ar VRȉ, y tro hwn mewn hen gapel sydd wedi dod yn lleoliad poblogaidd i’r Ŵyl. Bydd pris y tocyn yn cynnwys te prynhawn blasus yng nghaffi Cwpan Pinc. WEDI GWERTHU ALLAN

Mwy | Archebwch

 

Gwener, 28 Mehefin 2019, 1.00pm
Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Rhian Davies, Walford and Wales


Darlith sy’n rhoi sylw i uchelgais Walford Davies ‘i hybu mynegiant o genedligrwydd Cymreig mewn cerddoriaeth’, ac i’r mentrau gwreiddiol y bu’n ymgymryd â hwy ac a gefnogwyd yn ariannol gan ‘haelioni diderfyn’ Gwendoline a Margaret Davies.

Mwy | Archebwch

 

Gwener, 28 Mehefin 2019, 6.00pm
Ystafell Gyffredin, Gregynog
Rhian Davies, Walford and Wales


Cyfle arall i glywed cyflwyniad curadurol i’r tymor gan y Cyfarwyddwr Artistig, y tro hwn ar ffurf sgwrs cyn y cyngerdd yng Ngregynog

Mwy | Archebwch

 

Gwener, 28 Mehefin 2019, 7.30pm
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog
Odysseus Piano Trio

Repetoire glasurol a cherddoriaeth gan gyfansoddwyr Cymreig sy’n gysylltiedig â’r Aberystwyth Trio, yr ensemble siambr preswyl cyntaf mewn unrhyw brifysgol yn y byd.
www.odysseustrio.com

Mwy | Archebwch

 

Sadwrn, 29 Mehefin 2019, 2.30pm
Ystafell Gyffredin, Gregynog
Dr Jan Ruzicka, ‘Considering all the peoples of the world as one’: David Davies and international politics


Cyfarwyddwr Sefydliad Coffa David Davies yn trafod sut mai ym Mhrifysgol Aberystwyth y sefydlwyd y Gadair gyntaf erioed mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a hynny yn 1919.
www.aber.ac.uk/en/interpol

Mwy | Archebwch

 

Sadwrn, 29 Mehefin 2019, 4.00pm
Ystafell Gyffredin, Gregynog
Craig Owen, David Davies and the Temple of Peace


Darlith gan Bennaeth Cymru dros Heddwch i nodi 80 mlynedd ers agor y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd i goffáu’r dynion a’r merched o bob cenedl a fu farw yn y Rhyfel Mawr.
www.walesforpeace.org

Mwy | Archebwch

 

Sadwrn, 29 Mehefin 2019, 7.30pm
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog
Reinoud Van Mechelen, tenor, cyfarwyddwr
A Nocte Temporis


Erbarme dich, rhaglen lawn o waith Bach, sef arias ar gyfer tenor, ffliwt, soddgrwth a harpsicord, yn cael eu perfformio gan y tenor aml-arobryn o Fflandrys a’r ensemble Baróc o Ffrainc.
www.anoctetemporis.org

Mwy | Archebwch

 

Sul, 30 Mehefin 2019, 2.30pm
Capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth
Meirion Wynn Jones, organ


Cerddoriaeth gan Walford Davies, William Mathias a chyfansoddwyr eraill o Aberystwyth sydd dros y blynyddoedd wedi canu’r organ Frederick Rothwell hyfryd sydd yn y capel.
www.meirionwynnjones.com

Mwy | Archebwch