Newyddion Diweddaraf

Mae’r Dr Rhian Davies, Cyfarwyddraig Artistig Gŵyl Gregynog, wedi derbyn gwahoddiad i draddodi Darlith Goffa Ursula Masson yn Nhrefforest ar 8 Mawrth. Testun ei chyflwyniad fydd bywyd a gwaith Morfydd Owen. Am fwy o wybodaeth a thocynnau rhad ac am ddim, cliciwch yma.


Latest News: 

Dr Rhian Davies, Gregynog Festival’s Artistic Director, will be giving the Ursula Masson Memorial Lecture about Morfydd Owen, the focus of our 2018 Festival,  in Treforest on 8 March. Free tickets and further information available on this link.

Datganiadau i'r Wasg

2018

BBC Proms

Cerddoriaeth a ‘Chyfaredd’ - Dathlu Cyfansoddwraig Arloesol Cymru


2017

Lawnsiad

Gregynog yn ail-greu pasiant cerddorolBaneri

Baneri ysgol yn cyhwfan o furiau castell Harlech wrth i Ŵyl Gregynog ddod i’r dref
Gwasg - am wybodaeth cysylltwch â:

Rhian Davies - post@gregynogfestival.org

 

                

Press Releases

2018

BBC Proms

Music and ‘Magnetism’ - A Celebration of Wales’ Pioneering Female Composer


2017

Launch

A musical pageant retold by GregynogBanners

Harlech school banners to fly from the castle ramparts as Gregynog Festival comes to townPress - for further information contact:

Rhian Davies - post@gregynogfestival.org