Newyddion | News              

e-newsletters:

March 2018

August 2017

June 2017

April 2017

September 2016

July 2016

May 2016


Datganiadau i'r Wasg

2018

BBC Proms

Cerddoriaeth a ‘Chyfaredd’ - Dathlu Cyfansoddwraig Arloesol Cymru


2017

Lawnsiad

Gregynog yn ail-greu pasiant cerddorolBaneri

Baneri ysgol yn cyhwfan o furiau castell Harlech wrth i Ŵyl Gregynog ddod i’r dref
Gwasg - am wybodaeth cysylltwch â:

Rhian Davies - post@gregynogfestival.org

 

                

Press Releases

2018

BBC Proms

Music and ‘Magnetism’ - A Celebration of Wales’ Pioneering Female Composer


2017

Launch

A musical pageant retold by GregynogBanners

Harlech school banners to fly from the castle ramparts as Gregynog Festival comes to townPress - for further information contact:

Rhian Davies - post@gregynogfestival.org