Newyddion | News     

Gŵyl Gregynog yn ail-greu pasiant cerddorol, 6/03/2017

Mae gŵyl cerddoriaeth glasurol fwyaf mawreddog Cymru wedi cyhoeddi ei rhaglen ar gyfer 2017 a hon fydd y fwyaf uchelgeisiol eto. Eleni, Pasiantri fydd thema gyffredinol Gŵyl Gregynog, a bydd yn cyflwyno perfformiadau cerddorol, cynyrchiadau dawns, arddangosfeydd hanesyddol a sgyrsiau gafaelgar mewn nifer o leoliadau gwahanol ledled Cymru rhwng 16 Mehefin a 2 Gorffennaf.


I Rhian Davies, curadur yr Ŵyl, mae’r rhaglen yn benllanw dau ddegawd o ymchwil:

“Rwyf wastad wedi cael fy synnu gan greadigrwydd a gweledigaeth y gymuned artistig ryfeddol a ymgasglodd yn Harlech ganrif yn ôl. Mae hanesion hudol i’w hail-adrodd, megis datganiad Cyril Scott ar gyfer y Prif Weinidog David Lloyd George yn ei gartref yng Nghricieth, a chyngherddau byrfyfyr yn y Neuadd Fawr ym Mhlas Wernfawr, safle Theatr Ardudwy heddiw, lle y cafwyd unwaith ddeuawd piano gan Harriet Cohen a George Bernard Shaw. Rwyf hefyd yn dathlu gwaith arloesol Arnold Dolmetsch, ac yn fwy arbennig felly ei waith ar gerddoriaeth ac offerynnau canoloesol Cymru.


Cynhelir yr Ŵyl yn Aberystwyth, Y Waun a Gregynog yn ogystal â phenwythnos hir mewn canolfannau ar hyd a lled Harlech ei hun, ac mae’r prif artistiaid yn cynnwys y Ricercar Consort, dan gyfarwyddyd Philippe Pierlot, yr athrylith ar y recorder Michala Petri gyda’r harpsicordydd Mahan Esfahani, y lwtenydd Thomas Dunford, y clarinetydd Robert Plane gyda’r Gould Piano Trio, y feiolinydd Sara Trickey a’r pianydd Clare Hammond, y gantores werin Gaeleg Yr Alban Joy Dunlop, a’r chwaraewr pianola rhyfeddol Rex Lawson.


Ymhlith y llu o uchafbwyntiau yn nhymor 2017 fydd y pianydd Llŷr Williams a’r sacsoffonydd Amy Dickson yng Nghastell Y Waun, darn dawns a gomisiynwyd yn arbennig gan Light, Ladd ac Emberton a berfformir yn y cyfnos ar Draeth Harlech, a sgyrsiau goleuedig gan ddeallusion fel Peter Lord a Hazel Walford Davies.

              

A Musical Pageant retold by Gregynog Festival, 6/03/2017

Wales’s most prestigious classical musical festival has launched its programme for 2017 and it promises to be the most ambitious yet. Gregynog Festival will this year take Pageantry as its overarching theme and present musical performances, dance productions, historical exhibitions and fascinating talks at a host of venues across Wales from 16 June to 2 July.


For Rhian Davies, the festival’s curator, the programme is the culmination of two decades of research: “I have always been fascinated by the creativity and foresight of the remarkable artistic community that gathered in Harlech a century ago. There are fascinating stories to recall, such as Cyril Scott’s recital for Prime Minister David Lloyd George at his Cricieth home, and impromptu concerts in the Great Hall of Plas Wernfawr, the site of today’s Theatr Ardudwy, that once featured a piano duet by Harriet Cohen and George Bernard Shaw. I’m also celebrating the pioneering practice of Arnold Dolmetsch, notably his work on the medieval music and instruments of Wales.


The Festival takes place in Aberystwyth, Chirk and Gregynog as well as a long weekend in venues all over Harlech itself, and headline artists include the Ricercar Consort, directed by Philippe Pierlot, recorder virtuoso Michala Petri with harpsichordist Mahan Esfahani, lutenist Thomas Dunford, clarinettist Robert Plane with the Gould Piano Trio, violinist Sara Trickey and pianist Clare Hammond, Scottish Gaelic folksinger Joy Dunlop, and pianola player extraordinaire Rex Lawson.


Among the many highlights of the 2017 season will be pianist Llŷr Williams and saxophonist Amy Dickson at Chirk Castle, an especially commissioned dance piece by Light, Ladd and Emberton performed in the twilight on Harlech Beach, and enlightening talks by such luminaries as Peter Lord and Hazel Walford Davies.