Gŵyl Gregynog Festival 2020

HaelioniGenerosity

15-21 Mehefin | 15-21 June

‘Wales’s premier music festival’
The Telegraph

Gregynog Festival is delighted to announce a special season to celebrate 100 years since Gwendoline and Margaret Davies purchased Gregynog Hall on 31 July 1920.
This year’s events take place during the week of 15-21 June 2020 and have been inspired by other leading Welsh patronesses of the past.
Full details of the programme will be available soon and the Box Office will open on 9 March.
We look forward to welcoming you!

Mae Gŵyl Gregynog wrth ei bodd yn cael datgan y bydd yn cyflwyno tymor o ddigwyddiadau arbennig i ddathlu 100 mlynedd ers i Gwendoline a Margaret Davies brynu Plas Gregynog ar 31 Gorffennaf 1920.
Cynhelir y digwyddiadau eleni yn ystod wythnos 15–21 Mehefin 2020 ac fe’u hysbrydolwyd gan noddwragedd Cymreig blaenllaw eraill o’r gorffennol.
Bydd manylion llawn y rhaglen ar gael yn fuan a bydd y Swyddfa Docynnau yn agor ar 9 Mawrth.
Edrychwn ymlaen at gael eich croesawu!

Newyddion | News:

Yr Eneth Ddisglair Annwyl | Never So Pure A Sight – Life in Pictures of Morfydd Owen by Dr Rhian Davies £12

e-newsletter

01686 207100

sarah@gregynogfestival.org

Gregynog Festival Company Ltd.

Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd | Newtown, Powys SY16 3PW