Gŵyl Gregynog Festival 2019

22-30 Mehefin | 22-30 June

    Tocynnau ar gael o 18 Mawrth ymlaen | Booking opens 18 March

‘Wales’ premier music festival’

The Telegraph

Diweddaraf: Darlith Goffa Ursula Masson, Trefforest, 8 Mawrth |

Latest: Ursula Masson Memorial Lecture, Trefforest, 8 March

e-newsletter

01686 207100

post@gregynogfestival.org

Gregynog Festival Company Ltd.

Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd | Newtown, Powys SY16 3PW