Noddwyr | Sponsors

Gregynog Festival’s Board of Directors gratefully acknowledges the generous support of sponsors and partners to present our concerts and community outreach events across a wide and deeply rural mid Wales catchment, including:

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gregynog Festival Patrons

Gwendoline and Margaret Davies Charity

Live Music Now

Magyar Cymru

National Library of Wales

Peter Warlock Society

Stuart Jones Piano Sales

Town Council of Newtown and Llanllwchaiarn

Wales Cultural Recovery Fund

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr yr Ŵyl yn cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth hael noddwyr a phartneriaid wrth iddynt gyflwyno cyngherddau a digwyddiadau allgymorth cymunedol ledled ein dalgylch eang a hynod wledig yng Nghanolbarth Cymru, gan gynnwys y canlynol:

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru

Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Elusen Gwendoline a Margaret Davies

Live Music Now

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Magyar Cymru

Noddwyr Gŵyl Gregynog

Peter Warlock Society

Stuart Jones Piano Sales

 

 

Gregynog Festival

01686 207100

sarah@gregynogfestival.org

 

 Gregynog Festival

 @gregynogfest

gregynogfestival.org