Noddwyr | Sponsors

 

Mae Gŵyl Gregynog ond yn bosibl diolch i gefnogaeth nifer o noddwyr cyhoeddus a phreifat | Gregynog Festival is only possible with the financial and practical support of a number of public and private partners.

 

Rydym yn cydnabod cefnogaeth hael y canlynol ar gyfer Gŵyl 2019:  | We gratefully acknowledge the generous support of the following for the 2019 Festival:

 

Aberystwyth a Rhyfel: Profiad, Effaith ac Etifeddiaeth 1914-19 | Aberystwyth at War: Experience, Impact, Legacy 1914-1919

Aelodaeth Gŵyl Gregynog | Gregynog Festival Membership

Cerdd Byw Nawr | Live Music Now

Control Techniques – Nidec

Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council Wales

Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn |Town Council of Newtown and Llanllwchaiarn

Elusen Gwendoline a Margaret Davies | Gwendoline and Margaret Davies Charity

Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

The Music Reprieval Trust

Tŷ Cerdd