Noddwyr | Sponsors

 

Mae Gŵyl Gregynog ond yn bosibl diolch i gefnogaeth nifer o noddwyr cyhoeddus a phreifat | Gregynog Festival is only possible with the financial and practical support of a number of public and private partners.

 

Rydym yn cydnabod cefnogaeth hael y canlynol ar gyfer Gŵyl 2017:  | We gratefully acknowledge the generous support of the following for the 2017 Festival:

 

Aelodaeth Gwyl Gregynog | Gregynog Festival Membership

Cadw

Cerdd Byw Nawr | Live Music Now

Control Techniques – Emerson

Croeso Cymru | Visit Wales

Cronfa Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Tregynon | Tregynon Wind Farm Trust Fund

Aelodaeth Gwyl Gregynog | Gregynog Festival Members

Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales

Cyngor Sir Powys | Powys County Council

Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn |Town Council of Newtown and Llanllwchaiarn

Elusen Gwendoline a Margaret Davies | Gwendoline and Margaret Davies Charity

Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

The Music Reprieval Trust

Oakdale Trust

Parc Cenedlaethol Eryri | Snowdonia National Park

Rheilffordd Ffestiniog Railway

Ty Cerdd

Ymddiriolaeth Genedlaethol | National Trust