Lleoliadau | Venues

Aberystwyth

LlGC NLW

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

National Library of Wales

Ceredigion

SY23 3BU        

Maes parcio | Car park £1 - 2

Gorsaf | Station 1km      

Gregynog

Gregynog

Tregynon

Powys

SY16 3PW

Maes parcio | Parking £2.50 (daytime)

Gorsaf | Station: Y Drenewydd | Newtown 10km

Aberystwyth

Capel Bethel

Stryd y Popty | Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

Parcio | Parking: ar y stryd | on street

Gorsaf | Station: Aberystwyth 300m

Llangadfan

Capel Pontcadfan

Powys

SY21 0NP

A458, Parcio | Parking: Cwpan Pinc 

Gorsaf | Station: Y Trallwng | Welshpool, 25km