Harlech

28/06/2017 - 2/07/2017


Mae'r Ŵyl yn cyrraedd man ei hysbrydoliaeth - Harlech a'i gymuned artistig, ganrif yn ôl. Dros bum niwrnod, bydd y rhaglen yn cyflwyno amrywiaeth y bywyd artistig yn 1917, yn cynnwys gwaith dawns, taith ar Reilffordd Ffestiniog i Coed-y-Bleiddiau, cartref Granville Bantock, a cherddoriaeth, darlithoedd, arddangosfeydd a theithiau.


The Festival arrives at its inspiration - Harlech and its artistic community of a century ago. Our five-day programme reflects the richness of artistic life in 1917 Harlech, featuring a commissioned dance work on the beach in tribute to Margaret Morris, a special trip on the Ffestiniog Railway to Coed-y-Bleiddiau, Granville Bantock's home, together with music, talks, exhibitions and visits. We close the Festival on 2 July with a celebratory event at Harlech Castle, recalling the 150th anniversary of the Harlech Festival.


Coed-y-Bleiddiau

Trip arbennig ar Reilffordd Ffestiniog i weld cartref gwyliau Granville Bantock

Special excursion on the Ffestiniog Railway to see Granville Bantock’s holiday home

29/06/2017

12.15

Gorsaf Rheilffordd Ffestiniog Station, Porthmadog

Archebwch | Book now

Narek Hakhnazaryan, soddgrwth | cello

Bach & Bantock

Eglwys St Tanwg

19.30

29/06/2017

 

Mwy | More

Archebwch | Book now

 

Sian Roberts


Taith Gerdded Harlech | Harlech Guided walk


Castell Harlech | Harlech Castle

14.30

30/06/2017


Mwy | More

Archebwch | Book now

Cuillin Bantock


Darlith | Talk


Theatr Ardudwy

30/06/2017

18.00


Mwy | More

Archebwch | Buy now


Sara Trickey, ffidl | violin & Clare Hammond, piano


Theatr Ardudwy

19.30

30/06/2017


Mwy | More

Archebwch | Book now

Neil Evans


Taith Coleg Harlech | Tour of Coleg Harlech


Coleg Harlech

10.00

1/07/2017


Mwy | More

Archebwch | Book now

Joy Dunlop, llais | voice


Theatr Ardudwy

11.30

1/07/2017


Mwy | More

Archebwch | Book now

David Michael


Darlith | Talk


Coleg Harlech

1/07/2017

14.30


Mwy | More

Archebwch | Book now

Rex Lawson, pianola

 

Theatr Ardudwy

1/07/2017

16.30

 

Mwy | More 

Archebwch | Book now

Ramsay Burt


Darlith | Talk


Coleg Harlech

1/07/2017

19.00


Mwy | More

Archebwch | Book now

Croesi Traeth | Crossing A Beach


Perfformiad Iaf  o waith newydd gan y grŵp dawns  Deborah Light, Eddie Ladd a Gwyn Emberton |

Performance 1  of a new work by the dance collective Light, Ladd & Emberton


Traeth Harlech | Harlech Beach

1/07/2017

21.00


Am ddim | Free


Mwy | More

Cae Besi & Bryn Bugeilydd


Taith | Visit


10.00


Am ddim | Free


Mwy | More

Iestyn Hughes


Darlith | Talk


Coleg Harlech

2/07/2017

11.30


Mwy | More

Archebwch | Book now

Croesi Traeth | Crossing A Beach


Perfformiad 2ail  o waith newydd gan y grŵp dawns  Deborah Light, Eddie Ladd a Gwyn Emberton |

Performance 2  of a new work by the dance collective Light, Ladd & Emberton


Traeth Harlech | Harlech Beach

2/07/2017

14.30


Am ddim | Free


Mwy | More

Paul O'Leary


Darlith | Talk


Memorial Hall

2/07/2017

16.30


Mwy | More

Archebwch | Buy now

Septura


Castell Harlech | Harlech Castle

2/07/2017

19.30


Mwy | More

Archebwch | Book now


Tocyn Crwydro | Rover ticket


Arbedwch gyda Thocyn Crwydro ar gyfer digwyddiadau yn Harlech

Save with a Rover Ticket for our Harlech events


Mwy | More
Harlech

Tref fechan gwerth ei gweld, nid yn unig oherwydd y golygfeydd ar draws y twyni tywod ond hefyd oherwydd ei chastell canoloesol ar gopa’r graig sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae datblygiadau diweddar yma wedi cynnwys canolfan ymwelwyr drawiadol gyda chyfleusterau dehongli o'r radd flaenaf. Mwy


A ‘must see’ little town, not just for the views across the dunes but also for its clifftop medieval castle, a UNESCO World Heritage Site. Recent developments here include a stunning new visitor centre, with state-of-the-art interpretation facilities, while Harlech's Royal St David’s is one of Wales’s top golf courses. More