Croesi Traeth | Crossing A Beach (1)

Traeth Harlech | Harlech Beach

21.00, 1/07/2017 (perfformiad: llanw isel | performance: low tide )

WEDI CANSLO | CANCELLED DUE TO FORECAST POOR WEATHER TONIGHT

Cyrchfan | Starts from: Maes parcio, Min-y-Don, Ffordd Glan Môr | Min-y-Don car park, Beach Road

Am ddim | Free (tocynnau ar gyfer  chlustffonau wedi gwerthu allan | tickets for headsets and binoculars now sold out)

Daeth cwsg i gloi fy llygaid ar y traeth                                  

A chrwydrais wlad ryfeddol wedyn

 

Perfformiad dawns ar draeth Harlech

Daeth y ddawnswraig Margaret Morris i Harlech ym 1919 er mwyn cynnal ysgol haf. Ym myd y freuddwyd ar y traeth, ymuna griw arall gyda hi, ac yn eu plith mae’r cyfarwyddwr ffilm Roman Polanski, a saethodd Macbeth ar draeth Morfa Bychan; ymgyrchwyr Meibion Glyndŵr; yr archangel Mihangel a gofodwyr eraill; ac Ellis Wynne, y Bardd Cwsc ei hun.

 

O’ch lle ar y tywod, cewch weled byd newydd, gyda chymorth clustffonau ac…ysbienddrych.

 

Sleep came and locked my eyes

And then I dreamed a marvellous world

 

A dance performance on Harlech beach

Margaret Morris was a dancer and she came to Harlech in 1919 to hold a summer school. Others join her in the beach-dream, amongst them film director Roman Polanski, who shot Macbeth on Black Rock sands; Meibion Glyndŵr’s incendiaries; the archangel Michael and other flying objects; and Ellis Wynne, the sleeping poet himself.

 

From the sands, you will see a new world, with the help of headphones and…a spying glass.

 

Cyrhaeddwch o leiaf 15 munud cyn i’r sioe ddechre os gwelwch yn dda – fe fydd yn cychwyn yn brydlon.  Perfformir y sioear y traeth  yn yr awyr iach ac mae’n daith gerdded fer o’r maes parcio ato ac yn ôl (ar lwybrau ac ar dywod, rhyw 500m I gyd).  Gwisgwch ddillad ac esgidiau priodol. Rydyn yn cadw’r hawl i ganslo’r sioe os nad yw’r tywydd yn dda.|

Please gather at least 15 minutes before the show start time – it will begin promptly. As the show is outdoors, please wear appropriate clothing and footwear. The show requires people to move from the car park to the beach and back and involves walking on paths and sand (some 500m in total).

Mae’r sioe yn Gymraeg a Saesneg | The show is in Welsh and English

 

 

Noddir gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Ty Cerdd, Cronfa Partneriaeth Eryri, Theatr Ardudwy a Gŵyl Gregynog | Supported by Arts Council of Wales National Lottery Funding, Creu Cymru, Ty Cerdd, Snowdonia Partnership Fund, Theatr Ardudwy and Gregynog Festival.

http://lightladdemberton.com/

https://twitter.com/LightLaddEmber

https://www.facebook.com/lightladdemberton

 

Online ticket sales for this event are closed.