Sut i archebu | How to book

Sut i archebu tocynnau

Mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr â’r Ŵyl yn archebu tocynnau ar-lein trwy’r wefan. Gweler gwaelod tudalen pob artist ar gyfer dolenni archebu. Dewiswch faint o seddi sydd eu hangen, a’r pris, wedyn ewch ymlaen i’r gert talu. Gallwch ychwanegu nifer o ddigwyddiadau i’r gert cyn mynd ymlaen i dalu.


Defnyddir PayPal i brosesu taliadau’n ddiogel. Os nad oes gennych gyfrif PayPal, na phoenwch, gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd trwy ddewis yr opsiwn ar gyfer gwestai neu gyfrif newydd ar sgrin PayPal, wedyn dewiswch eich gwlad, a mynd ymlaen i dalu ar-lein fel arfer.


Os hoffech dalu trwy siec, cerdyn credid drwy'r ffôn, neu drosglwyddiad banc, cysylltwch â Sarah trwy adael neges ar 01686 207100 neu drwy anfon ebost ati: sarah@gregynogfestival.org, a bydd yn cysylltu â chi.


Dewiswch pa fath o docynnau byddech yn eu hoffi. Yr opsiwn rhagosodedig yw tocyn electronig - byddwch yn gallu ei ddangos ar eich dyfais symudol, neu pe dymunir gallwch ddewis tocynnau i’w hargraffu adref, i’w casglu o Swyddfa Docynnau’r lleoliad, neu docynnau trwy’r post.  Rydym yn codi ffi dosbarthu o £1 ar gyfer pob archeb. Mae cost ychwanegol o 75c ar gyfer postio tocynnau.


Wrth dalu mewn unrhyw un o leoliadau’r cyngherddau, dylech ddefnyddio arian parod. 


Os hoffech warantu seddi mewn ardal benodol ar gyfer ein cyngerddau, hwyrach y byddech yn hoffi ymaelodi â’r Cynllun Aelodaeth newydd.


Os oes gennych anghenion hygyrchedd neu anghenion eraill, gofynnir ichi ein hysbysu am y rhain adeg archebu. Mae gan rai o’r lleoliadau hanesyddol gyfyngiadau symudedd.

How to book

Most Festival visitors book online through the website. Booking links are at the foot of each artist’s page. Select how many seats at which price you require and then proceed to the shopping cart.  You can add as many different events to the cart as you wish before proceeding to payment. Use the overview or place pages to navigate between the concerts.


We process payments securely via PayPal. If you don’t have a Pay Pal account, don’t worry, you can pay with any credit or debit card by selecting the guest or new account option on the PayPal screen, then simply select your country and complete the online payment as normal.


If you wish to pay by cheque, bank transfer, or would prefer to pay  by card over the telephone rather than through the website, contact Sarah by leaving a message at 01686 207100 or by emailing her at sarah@gregynogfestival.org, and she will get back to you.Select what type of tickets you would like as you make your purchase. The default option is an electronic ticket that you can show on your mobile device, or, if you prefer, there are options of a ticket to print at home, collect at the Box Office, or receive by post.  There is a flat-rate £1 handling charge per booking. Post attracts an additional 75p charge.


Payments made at any concert venue should ideally be in cash as we are dependent on the local mobile signal quality for card bookings. 


If you wish to have a guarantee of sitting in a particular area for the concerts we promote, you may wish to join our new Membership scheme.


If you have accessibility or other needs, please let us know when booking. Some of our historic venues have mobility restrictions.