Aelodaeth | Membership 

Gan mai elusen gofrestredig yw Gwyl Gregynog, mae'n dibynnu'n llywyr ar healoni cefnogwyr er mwyn parhau â'i gwaith.


Am gyfraniad argymelledig o £50 y cartref, £25 i unigolion, gall Aelodau fanteisio ar gyfle i archebu seddau cadw, gwahoddiad i dderbyniad yn ystod yr Ŵyl, cofraglen am ddim, a chydnabyddiaeth o'u cefnogaeth yn yr rhaglen pe dymunir.


Gyda chyfraniad o £250, bydd Aelodau Noddwyr  yn cael cydnabyddiaeth mewn cysylltiad â chyngeredd yn ystod yr Ŵyl pe dymunir.


Ymunwch ar y ffurflen archebu, neu drwy'r bwtwm PayPal isod.  Am fwy o fanylion, cysylltwch â sarah@gregynogfestival.org, neu ffoniwch 01686 207100.
Ffurflen archebu | Booking Form

Gregynog Festival is only possible through the support of our sponsors and supporters. If you would like to play your part in the success of this unique and historic festival, please consider becoming a member this season.


Members enjoy reserved seating, special offers, a complimentary programme and an invitation to a reception during the Festival. Membership is by a minimum recommended donation of £25 per person or £50 per household.


Our new Sponsor Membership starts at £250 and can be associated on request with a specific event in the Festival


You can donate via the Pay Pal button below or on the postal booking form alongside your order.