Llyfrgell Genedlaethol Cymru |

National Library of Wales, Aberystwyth

16/06/2017              

Aberystwyth, tref brifysgol ar lan y môr, yw lleoliad diwrnod cyntaf yr Ŵyl. Ysbrydolir y tymor gan gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac fe fydd arddangosfa fel rhan o'r dathliad. Cyflwynir yr Ŵyl gan y Cyfarwyddydd Artistig, Dr Rhian Davies, ac fe fydd perfformiadau arbennig o gerddoriaeth gynnar gan Paul Dooley, telyn, a Thomas Dunford, liwt, yn Ystafell y Cyngor.


The University and seaside town of Aberystwyth provides the location for our opening day. The National Library of Wales' collections have inspired this year's curation and items will be on special display. The Artistic Director introduces the Festival and its theme of Pageantry, and our concerts reflect the early 20th-century early music revival, with performances in the intimate Council Chamber, overlooking Cardigan Bay, by harpist Paul Dooley and lutenist Thomas Dunford.

Dr Rhian Davies

Cyfarwyddydd Artistig Gŵyl Gregynog  | Artistic Director Gregynog Festival


Cyflwyniad | Introduction to the season


Y Drwm

Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales, Aberystwyth


Mwy | More

Archebwch | Book now

Paul Dooley, telyn | harp


Llawysgrif Robert ap Huw | The Robert ap Huw manuscript


Y Drwm

Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales, Aberystwyth


Mwy | More

Archebwch | Book now


Thomas Dunford, liwt | lute

 

Dowland & Bach

 

Ystafell Y Cyngor | Council Chamber

Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales, Aberystwyth

 

Mwy | More

Archebwch | Book now

Pasiant hanesyddol a ffantasi

Gan ddechrau gyda’r cerddor enigmatig Robert ap Huw (c. 1580-1665), bydd yr arddangosfa fechan hon yn canolbwyntio ar dri artist o ddechrau’r ugeinfed ganrif fu’n ail-ddarganfod ac ail-ddychmygu’r gorffennol: Arnold Dolmetsch (1858-1940) a’i Early Welsh Music Society; Thomas Evelyn Scott-Ellis (8fed Barwn Howard de Walden, 1880-1946) a’i nawdd i’r celfyddydau o Gastell y Waun; ac Alvin Langdon Coburn (1882-1966), y ffotograffydd a’r derwydd o Harlech.


Historical pageantry and fantasy

Beginning with enigmatic musician Robert ap Huw (c. 1580-1665), this small exhibition showcases three artists of the early twentieth century who re-discovered and re-imagined a past: Arnold Dolmetsch (1858-1940) and his Early Welsh Music Society; Thomas Evelyn Scott-Ellis (8th Baron Howard de Walden, 1880-1946) and his patronage of the arts at Chirk; and Alvin Langdon Coburn (1882-1966), photographer and druid of Harlech.


Ystafell Summers | Summers Room

Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

15-19/06/2017

More | Mwy

Aberystwyth

Aberystwyth - tref brifysgol fywiog a chyrchfan glan môr Fictorianaidd gyda phromenâd a phier; man delfrydol i aros a darganfod Llwybr yr Arfordir ar hyd glannau Bae Ceredigion. Mae dewis da o lefydd i aros yng nghanol tref Aberystwyth, neu yn yr ardal wledig o'i chwmpas. Mwy


Aberystwyth is a perfect short break destination, set on the beautiful West Wales coast, with a range of attractions and a wide choice of accommodation. During your stay, take time to go to the top of Constitution Hill on the Cliff Railway or travel inland to the waterfalls at Devil's Bridge on the historic Vale of Rheidol steam railway. More