Meirion Wynn Jones, organ

Sunday, 30 June 2019, 2.30pm
Bethel Chapel, Baker Street, Aberystwyth

Music by Walford Davies, William Mathias and other Aberystwyth composers who have played the Chapel’s fine Frederick Rothwell organ over the years.

 

Sul, 30 Mehefin 2019, 2.30yp
Capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth

Cerddoriaeth gan Walford Davies, William Mathias a chyfansoddwyr eraill o Aberystwyth sydd dros y blynyddoedd wedi canu’r organ Frederick Rothwell hyfryd sydd yn y capel.

Buy Tickets

91 tickets remaining.

£10.00
£5.00