A Nocte Temporis

Saturday, 29 June 2019, 7.30pm
The Music Room, Gregynog

Erbarme dich, an all-Bach programme of arias for tenor, flute, viola da gamba and harpsichord, performed by the multi-award-winning Flemish tenor Reinoud Van Mechelen and his French Baroque ensemble.

Sadwrn, 29 Mehefin 2019, 7.30yh
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

Erbarme dich, rhaglen lawn o waith Bach, sef arias ar gyfer tenor, ffliwt, viola da gamba a harpsicord, yn cael eu perfformio gan y tenor aml-arobryn o Fflandrys a’r ensemble Baróc o Ffrainc.

Buy Tickets

131 tickets remaining.

£22.00
£11.00