Odysseus Piano Trio

Friday, 28 June 2019, 7.30pm
The Music Room, Gregynog

Core classical repertoire and music by Welsh composers associated with the Aberystwyth Trio, the first resident chamber ensemble at any University in the world. Pre-concert talk Walford and Wales 6pm.

Gwener, 28 Mehefin 2019, 7.30yh
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

Repetoire glasurol a cherddoriaeth gan gyfansoddwyr Cymreig sy’n gysylltiedig â’r Aberystwyth Trio, yr ensemble siambr preswyl cyntaf mewn unrhyw brifysgol yn y byd. Darlith cyn y cyngerdd Walford and Wales gan Dr Rhian Davies 6yh.

Buy Tickets

134 tickets remaining.

£17.00
£8.50