Friday, 28 June 2019, 6.00pm
Senior Common Room, Gregynog
Rhian Davies Walford and Wales

Another opportunity to hear the Artistic Director’s introduction to the season curation, this time as a pre-concert talk at Gregynog.

Gwener, 28 Mehefin 2019, 6.00yh
Ystafell Gyffredin, Gregynog

Cyfle arall i glywed cyflwyniad curadurol i’r tymor gan y Cyfarwyddwr Artistig, y tro hwn ar ffurf sgwrs cyn y cyngerdd yng Ngregynog.

Online ticket sales for this event are closed.