Yr eneth ddisglair annwyl

English

Bywyd mewn lluniau gan Dr Rhian Davies. Mwy na 150 o dudalennau gyda lluniau casgliad yr awdures.

Mae’r casgliad cynhwysfawr hwn o ffotograffau yn olrhain ei dyrchafiad buan a rhyfeddol i amlygrwydd ac ategir y modd y bu i’r cyfuniad o harddwch di-nam, talent anghyffredin a marwolaeth annhymig greu delwedd drawiadol o Morfydd fel ‘y dywysoges ynghwsg’ yn hanes cerddoriaeth Cymru.

Prynwch nawr: £12 yn cynnwys postio a dosbarthu.