Castell y Waun | Chirk Castle

23-25/06/2017              

Yr Arglwydd Howard de Walden fel Noddwr

Cynhelir yr ail benwythnos yng Nghastell y Waun, gyda pherfformiadau yn y Capel hanesyddol. Bydd Amy Dickson, Llŷr Williams, Robert Plane a Thriawd Piano Gould yn serennu, yn ogystal â darlithoedd arbennig.  Cyfle i ddarganfod bywyd Castell y Waun ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.


The Patronage of Lord Howard de Walden

Our second weekend takes place at the National Trust's Chirk Castle, with performances in the historic Chapel which seats just 70. The star-studded weekend features Australian saxophonist Amy Dickson, pianist Llyr Williams and clarinettist Robert Plane with the Gould Piano Trio, together with talks about the patronage of T. E. Scott-Ellis, 8th Baron Howard de Walden. Experience the Castle's artistic life at the start of the twentieth century.Thomas Seymour

Darlith | Talk

Castell y Waun | Chirk Castle

23/06/2017

14.30

Mwy | More

Archebwch | Book

Amy Dickson, saxophone & Catherine Milledge, piano


Yn cynnwys | Featuring Holbrooke Saxophone Concerto


Capel Castell Y Waun | Chirk Castle Chapel


23/06/2017

19.30


Mwy | More

Archebwch | Book now

Hazel Walford Davies


Darlith | Talk


Castell y Waun | Chirk Castle

24/06/2017

14.30


Mwy | More

Archebwch | Buy now

Robert Plane, clarinet & Gould Piano Trio


Capel Castell y Waun | Chirk Castle Chapel

24/06/2017

19.30


Mwy | More

Archebwch | Book now

Peter Lord

Darlith | Talk

Castell y Waun | Chirk Castle

25/06/2017

14.30

Mwy | More

Archebwch |  Buy now

Llŷr Williams, piano

 

Capel Castell Y Waun | Chirk Castle Chapel

25/06/2017

19.30

 

Mwy | More

Archebwch | Buy now

Tocyn Crwydro | Rover Ticket


Ar gyfer pob digwyddiad yng Nghastell y Waun

For all Festival events in Chirk Castle


Mwy | MoreY Waun | Chirk

Castell y Waun yw'r unig un o gaerau'r gororau Edward I y mae pobl yn dal i fyw ynddo hyd heddiw.  Mae'r Castell a'i erddi nodedig yn rhan o barcdir eang Ystad y Waun, sy'n ardal gadwraethol, dan ofal yr Ymddiriolaeth Genedlaethol. Mwy


Chirk Castle is the only one of Edward I's Marcher Castles which is still lived in to this day. The Castle and its important gardens and parkland are now under the care of the National Trust. Nearby is the Pontcysyllte Aqueduct World Heritage site and Llangollen. More