Maximilian Ehrhardt, triple harp

Saturday, 25 June 2022, 4.00pm
The Music Room, Gregynog

Maximilian Ehrhardt is based in Berlin and specialises in playing historic harps including the Welsh triple harp.

His pioneering CD None But the Brave (2020) showcases music from three manuscripts at the National Library of Wales which are associated with John Parry, the blind musician who worked as domestic harper to Sir Watkin Williams-Wynn of Wynnstay.

Parry and other eighteenth-century Welsh harpers performed at prestigious and fashionable locations across the UK including Bath, and Maximilian makes his Gregynog Festival début by playing some of the repertoire that demonstrates their skill. 

www.maximilianehrhardt.com

Programme

George Frideric Handel (1685-1759)
Happy pair, none but the brave deserves the fair

Traditional Scottish | John Parry (1710-1782)
Rosline Castle

Antonio Vivaldi (1678-1741)
The fifth Concerto of Vivaldi

Traditional Scottish | Parry
Thro’ the Wood, Laddie

Maurice Greene (1696-1755)
Lesson: Molto allegro

John Stanley (1712-1786)
Largo; Allegro

Traditional | Parry
Highland Laddie with Variations

Handel
Air in the Second Concerto of Handel

Edward Jones, Bardd y Brenin (1752-1824)
Dynwared yr Eos, or Mock Nightingale

John Christopher Smith (1712-1795)
Lesson I: Larghetto

Traditional Welsh | Parry
Rhydlan Marsh

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Gig in the Third Solo of Corelli

Traditional Welsh | Parry
Dafudd Gareg Wen

John Burton (1730-1782)
Burton’s Chace

Tickets:

Adults, £15.00

Young people 18 and under, £7.50


Maximilian Ehrhardt, telyn deires

Dydd Sadwrn, 25 Mehefin 2022, 4.00pm
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

Mae Maximilian Ehrhardt yn gweithio o Berlin ac mae’n arbenigo ar ganu telynau hanesyddol, gan gynnwys y delyn deires Gymreig.

Mae ei CD arloesol None But the Brave (2020) yn rhoi amlygrwydd i gerddoriaeth o dair llawysgrif yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n gysylltiedig â John Parry, y cerddor dall a fu’n delynor teuluol i Syr Watkin Williams-Wynn o Wynnstay.

Perfformiodd John Parry a thelynorion Cymreig eraill y ddeunawfed ganrif mewn lleoliadau ffasiynol, uchel eu statws, ledled y DU gan gynnwys Caerfaddon, a bydd Maximilian yn perfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gregynog drwy chwarae peth o’r repertoire sy’n arddangos eu sgiliau hwy. 

www.maximilianehrhardt.com

Rhaglen

George Frideric Handel (1685-1759)
Happy pair, none but the brave deserves the fair

Traditional Scottish | John Parry (1710-1782)
Rosline Castle

Antonio Vivaldi (1678-1741)
The fifth Concerto of Vivaldi

Traditional Scottish | Parry
Thro’ the Wood, Laddie

Maurice Greene (1696-1755)
Lesson: Molto allegro

John Stanley (1712-1786)
Largo; Allegro

Traditional | Parry
Highland Laddie with Variations

Handel
Air in the Second Concerto of Handel

Edward Jones, Bardd y Brenin (1752-1824)
Dynwared yr Eos, or Mock Nightingale

John Christopher Smith (1712-1795)
Lesson I: Larghetto

Traditional Welsh | Parry
Rhydlan Marsh

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Gig in the Third Solo of Corelli

Traditional Welsh | Parry
Dafudd Gareg Wen

John Burton (1730-1782)
Burton’s Chace

Tocynnau:

Oedolion: £15.00

Ieuenctid sy’n 18 oed ac iau: £7.50

Online ticket sales for this event are closed.