Maximilian Ehrhardt, triple harp

Saturday, 25 June 2022, 4.00pm
The Music Room, Gregynog

Maximilian Ehrhardt is based in Berlin and specialises in playing historic harps including the Welsh triple harp.

His pioneering CD None But the Brave (2020) showcases music from three manuscripts at the National Library of Wales which are associated with John Parry, the blind musician who worked as domestic harper to Sir Watkin Williams-Wynn of Wynnstay.

Parry and other eighteenth-century Welsh harpers performed at prestigious and fashionable locations across the UK including Bath, and Maximilian makes his Gregynog Festival début by playing some of the repertoire that demonstrates their skill. 

www.maximilianehrhardt.com

Tickets:

Adults, £15.00

Young people 18 and under, £7.50


Maximilian Ehrhardt, telyn deires

Dydd Sadwrn, 25 Mehefin 2022, 4.00pm
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

Mae Maximilian Ehrhardt yn gweithio o Berlin ac mae’n arbenigo ar ganu telynau hanesyddol, gan gynnwys y delyn deires Gymreig.

Mae ei CD arloesol None But the Brave (2020) yn rhoi amlygrwydd i gerddoriaeth o dair llawysgrif yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n gysylltiedig â John Parry, y cerddor dall a fu’n delynor teuluol i Syr Watkin Williams-Wynn o Wynnstay.

Perfformiodd John Parry a thelynorion Cymreig eraill y ddeunawfed ganrif mewn lleoliadau ffasiynol, uchel eu statws, ledled y DU gan gynnwys Caerfaddon, a bydd Maximilian yn perfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gregynog drwy chwarae peth o’r repertoire sy’n arddangos eu sgiliau hwy. 

www.maximilianehrhardt.com

Tocynnau:

Oedolion: £15.00

Ieuenctid sy’n 18 oed ac iau: £7.50

Buy Tickets

61 tickets remaining.

£15.00
£7.50