Llŷr Williams, piano

Sunday, 26 June 2022, 4.00pm
The Music Room, Gregynog

BEETHOVEN

Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 (‘Pathétique’)

BARTOK

Evening in the Country (10 Easy Pieces)

Bear Dance

No. 2 of 4 Dirges

A little bit tipsy (3 Burlesques)

Swineherd’s Dance (For Children)

TCHAIKOVSKY

Danse caractéristique (18 Pieces, Op. 72, No. 4)

INTERVAL

BARTOK

6 Romanian Dances

WARLOCK

Folk-Song Preludes

BARTOK

Allegro barbaro

Rondo No. 1 (3 Rondos on Folktunes)

Sonata

Llŷr Williams is widely admired for his profound musical intelligence and for the expressive and communicative nature of his interpretations. An acclaimed performer of Beethoven, he makes a welcome return to the Music Room for the first time since 2011 with a programme that begins with the ‘Pathétique’ Sonata before exploring compositions influenced by folksong by Tchaikovsky, Bartók and Warlock.

Bartók visited Warlock at his Montgomeryshire home after making his UK public recital début at Aberystwyth on 16 March 1922, and Llŷr’s performance also marks the centenary of these remarkable events.

www.llyrwilliams.com

 

Tickets:

Adults, £25.00

Young people 18 and under, £12.50


Llŷr Williams, piano

Dydd Sul, 26 Mehefin 2022, 4.00pm
Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

BEETHOVEN

Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 (‘Pathétique’)

BARTOK

Evening in the Country (10 Easy Pieces)

Bear Dance

No. 2 of 4 Dirges

A little bit tipsy (3 Burlesques)

Swineherd’s Dance (For Children)

TCHAIKOVSKY

Danse caractéristique (18 Pieces, Op. 72, No. 4)

EGWYL

BARTOK

6 Romanian Dances

WARLOCK

Folk-Song Preludes

BARTOK

Allegro barbaro

Rondo No. 1 (3 Rondos on Folktunes)

Sonata

Edmygir Llŷr Williams ymhell ac agos am ei ddeallusrwydd cerddorol dwys, ac am natur fynegiannol a chyfathrebol ei ddeongliadau.

Ac yntau’n berfformiwr Beethoven sydd wrth fodd calon pawb, fe’i croesewir yn ôl i Ystafell Gerdd Gregynog am y tro cyntaf ers deng mlynedd, i berfformio rhaglen sy’n agor gyda’r Sonata ‘Pathétique’.

Yna bydd yn rhoi sylw manwl i gyfansoddiadau sydd â dylanwad caneuon gwerin arnynt, darnau gan Tchaikovsky, Béla Bartók a Peter Warlock.

Ymwelodd Bartók â Warlock yn ei gartref teuluol, Neuadd Cefn Bryntalch rhwng Llandysul (Powys) a Threfaldwyn, yn dilyn ei ddatganiad cyhoeddus cyntaf yn y DU, sef yn Aberystwyth ar 16 Mawrth 1922, ac mae datganiad Llŷr yn nodi canmlwyddiant y digwyddiadau hynod hyn.

www.llyrwilliams.com

 

Tocynnau:

Oedolion: £25.00

Ieuenctid sy’n 18 oed ac iau: £12.50

 

 

 

 

Online ticket sales for this event are closed.