‘By particular Desire’: Welsh musicians in Georgian Bath

Rhian Davies

Saturday, 25 June 2022, 2.30pm
Senior Common Room, Gregynog

Rhian Davies reconstructs the eighteenth-century world when Welsh exports to Bath included performers, composers and impresarios as well as flannel, cobs and mutton.

Recent research has revealed that the ‘Celebrated Blind Harper’ John Parry gave a recital in the city, and other notable visitors included the ‘Little Cambrian Prodigy’ Elizabeth Randles and the ‘Infant Cambrian Harpist’ Master Hughes.

Artistic Director of the Gregynog Festival since 2006, Dr Rhian Davies is a historian of Welsh music and an Honorary Fellow of Bangor University.

Free to concert ticketholders.


‘By particular Desire’: Welsh musicians in Georgian Bath

Rhian Davies

Dydd Sadwrn, 25 Mehefin 2022, 2.30pm
Ystafell Gyffredin Hŷn, Gregynog

Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog yn ail-greu byd y ddeunawfed ganrif pan oedd yr allbwn o Gymru i Gaerfaddon yn cynnwys perfformwyr, cyfansoddwyr ac impresarios yn ogystal â gwlanen, cobiau a chig dafad.

Mae ymchwil ddiweddar wedi datgelu bod ‘Y Telynor Dall’ enwog, sef John Parry, wedi rhoi datganiad yn y ddinas, ac roedd ymwelwyr nodedig eraill yno, gan gynnwys y ‘Little Cambrian Prodigy’ Elizabeth Randles, a’r ‘Infant Cambrian Harpist’ Master Hughes.

Yn Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog ers 2006, mae Dr Rhian Davies yn hanesydd cerddoriaeth Gymraeg ac yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Bangor.

Am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd.