Craig Owen

Saturday, 29 June 2019, 4.00pm
Senior Common Room, Gregynog

David Davies and the Temple of Peace
A lecture by the Head of Wales for Peace to mark 80 years since the Temple of Peace and Health opened in Cardiff to commemorate the men and women of all nations who died in the Great War.

Sadwrn, 29 Mehefin 2019, 4.00yp
Ystafell Gyffredin, Gregynog

Darlith gan Bennaeth Cymru dros Heddwch i nodi 80 mlynedd ers agor y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd i goffáu’r dynion a’r merched o bob cenedl a fu farw yn y Rhyfel Mawr.

Buy Tickets

33 tickets remaining.

£5.00
£0.00