VRȉ, Ein Tadau

Sunday, 23 June 2019, 2.30pm
Pontcadfan, Llangadfan

Another chance to hear VRȉ, this time in the former chapel that has become a popular recent Festival venue. Afternoon tea at Cwpan Pinc is included in the ticket price.

Sul, 23 Mehefin 2019, 2.30yp
Pontcadfan, Llangadfan

Cyfle arall i wrando ar VRȉ, y tro hwn mewn hen gapel sydd wedi dod yn lleoliad poblogaidd i’r Ŵyl. Bydd pris y tocyn yn cynnwys te prynhawn blasus yng nghaffi Cwpan Pinc.

Online ticket sales for this event are closed.