Lea Desandre & Ensemble Jupiter

Sunday 21 June, 7.30pm
Gregynog, Tregynon, SY16 3PW

We are thrilled to welcome Ensemble Jupiter, the multi-award-winning early music group directed by the lutenist Thomas Dunford and featuring the dazzling mezzo-soprano Lea Desandre, to make their UK début in the Music Room with a joyful programme of virtuosic showpieces by Vivaldi.

www.leadesandre.com

https://en.jupiter-ensemble.com

Sul 21 Mehefin, 7.30pm
Gregynog, Tregynon, SY16 3PW

Rydym wrth ein bodd yn croesawu Ensemble Jupiter, y grŵp aml-arobryn sy’n chwarae cerddoriaeth gynnar dan gyfarwyddyd y liwtydd Thomas Dunford ac sy’n rhoi lle blaenllaw i’r mezzo-soprano ddisglair Lea Desandre, i roi eu perfformiad cyntaf yn y DU yn yr Ystafell Gerdd ac i berfformio rhaglen lawen o ddarnau arddangos meistrolgar gan Vivaldi.

www.leadesandre.com

http://en.jupiter-ensemble.com

Online ticket sales for this event are closed.