Dr Shaun Evans

Saturday, 20 June 2020, 4.30pm
Gregynog, Tregynon, SY16 3PW

The Director of the Institute for the Study of Welsh Estates at Bangor University draws on the account book of Nerquis Hall, near Mold, to introduce the fascinating life of Elizabeth Giffard (1766-1842), a female estate owner in nineteenth-century Wales.

www.iswe.bangor.ac.uk

 

Sadwrn 20 Mehefin, 4.30pm
Gregynog, Tregynon, SY16 3PW

Mae Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor yn pwyso ar dystiolaeth llyfr cyfrifon Neuadd Nercwys ger Y Wyddgrug i gyflwyno bywyd hynod ddifyr Elizabeth Giffard (1766–1842), menyw oedd yn berchen ar ystad yng Nghymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

www.iswe.bangor.ac.uk

 

Online ticket sales for this event are closed.