Dr Rhian Davies

Wednesday, 17 June 2020, 1.00pm
National Library, Aberystwyth, SY23 3NU

Gregynog Festival 2020 celebrates 100 years since Gwendoline and Margaret Davies purchased Gregynog Hall on 31 July 1920. The Festival’s Artistic Director discusses the season which considers the sisters as part of the tradition of musical patronage by women at Welsh country houses.

Free admission by ticket – click here

Mercher 17 Mehefin, 1.00pm
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU

Mae Gŵyl Gregynog 2020 yn dathlu 100 mlynedd ers i Gwendoline a Margaret Davies brynu Plas Gregynog ar 31 Gorffennaf 1920. Bydd Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog yn trafod y tymor, sydd eleni yn ystyried y chwiorydd fel rhan o’r traddodiad o nawdd cerddorol gan fenywod ym mhlastai gwledig Cymru.

Mynediad am ddim trwy docyn – cliciwch yma

Online ticket sales for this event are closed.