Ffiniau                            

English

Eleni Sir Drefaldwyn ac ardal y Gororau fydd ffocws Gŵyl Gregynog wrth dathlu Ffiniau, yn ogystal â ffiniau amrywiol eraill, boed yn rhai llenyddol neu drosiadol. Ac wrth gwrs bydd y rhaglen yn cyfuno cerddorion a siaradwyr rhagorol i ddehongli repertoire a hanesion cyffredin a seilir yma yng Nghanolbarth Cymru.

 

Er mwyn cofnodi 100 mlynedd ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl ym 1918, merched yw’r prif bwyslais – boed yn cyfansoddwyr, perfformwyr, artistiaid, noddwyr neu seintiau.

 

Mae 2018 hefyd yn bwysig oherwydd bydd yn gan mlynedd ers marwolaeth Morfydd Owen, cerddor eiconig o Gymru, a fu farw tair wythnos cyn dathlu ei phen-blwydd yn 27 oed ar 7fed Medi 1918. Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog yw’r prif awdurdod ar y wraig hynod hon, oedd yn destun ei Doethuriaeth a bywgraffiad mewn lluniau ‘Yr Eneth Disglair Annwyl’, ac mae wedi llunio cyfres o ddigwidiadau arbennig mewn lleoliadau sy’n gysylltiedig â Morfydd ar ddyddiadau nodweddiadol yn ystod mis Medi a mis Hydref 2018 (yn arbennig, dyddiadau ei geni, ei marwolaeth a’i hangladd).

 

Cyhoeddir manylion llawn mis Mawrth.