Cofio Morfydd                           

English

Mae 2018 yn bwysig oherwydd bydd yn gan mlynedd ers marwolaeth Morfydd Owen, cerddor eiconig o Gymru, a fu farw tair wythnos cyn dathlu ei phen-blwydd yn 27 oed ar 7fed Medi 1918. Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog yw’r prif awdurdod ar y wraig hynod hon, oedd yn destun ei Doethuriaeth a bywgraffiad mewn lluniau ‘Yr Eneth Disglair Annwyl’, ac fe fydd cyfres o ddigwidiadau arbennig mewn lleoliadau sy’n gysylltiedig â Morfydd ar ddyddiadau nodweddiadol yn ystod y Hydref.

 

Cyhoeddir manylion llawn diwedd mis Ebrill.