RHAGLEN 2018

English

 

Mis Gorffennaf

Royal Albert Hall

Nos Wener, 20 Gorffennaf 2018, 5.45yh
Proms Plus Talk, Undeb Imperial College, Llundain
Bydd Rhian yn sgwrsio am Morfydd Owen gyda Petroc Trelawny cyn Prom 8, a darlledir fersiwn golygedig o’r sgwrs yn ystod egwyl y cyngerdd byw ar BBC Radio 3. Mwy

 

Nos Wener, 20 Gorffennaf 2018, 7.30yh
Prom 8, BBC Proms, Royal Albert Hall, Llundain
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Thomas Sondergard, yn perfformio Nocturne Morfydd Owen, ynghyd â gweithiau gan Mendelssohn,
Schumann a Lili Boulanger. Rhian Davies sydd wedi ysgrifennu’r nodiadau ar gyfer y
rhaglen ar Morfydd Owen a Nocturne, a darlledir y cyngerdd yn fyw ar BBC Radio 3 a chaiff ei recordio i’w darlledu ar y teledu ar BBC4 ar 22 Gorffennaf. Mwy

 

 

 

Mis Awst

Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Dydd Mawrth, 7 Awst 2018, 3yp
Darlith Coffa Amy Parry-Williams, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd
Ar wahoddiad Cymdeithas Alawon Werin Cymru, mae Rhian yn llunio cyflwyniad ar waith arloesol Morfydd Owen i drawsgrifio a threfnu recordiadau sylindrau ffonograff Ruth Herbert Lewis . Bydd y cyflwyniad yn cynnwys perfformiadau byw gan ddau o brif  gantorion gwerin Cymru, Siân James a Steffan Rhys Hughes, gyda Rhiannon Pritchard, piano, ynghyd â fersiynau MP3 o recordiadau gwreiddiol a gedwir yn Amgueddfa Werin Cymru San Ffagan ac Archif Sain Genedlaethol y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain. Mwy

 

Dydd Iau, 9 Awst 2018, 3yp
Darlith ar Gwendoline a Margaret Davies, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd
Mae Rhian hefyd wedi derbyn gwahoddiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol i draddodi ar Gwendoline a Margaret Davies, sylfaenwyr Gŵyl Gregynog, fel rhan o’r ffocws ar fenywod sy’n nodwedd ar y rhaglen eleni. Mwy 

 

 

Mis Medi

Morfydd Owen (1891-1918)

Nos Iau, 6 Medi 2018, 7.30yh
Theatr Darlithio Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
‘A refined and beautiful talent’: Thoughts on the centenary of the death of
Morfydd Owen (1891-1918)

Ar wahoddiad Cymdeithas Hanes Ystumllwynarth a Sefydliad Brenhinol De Cymru bydd Rhian yn annnerch ar noswyl canmlwyddiant marwolaeth Morfydd Owen. Mwy

 

Dydd Gwener, 7 Medi 2018, 11yb
Craig-y-Môr, Plunch Lane, Y Mwmbwls
Ar union ddiwrnod y canmlwyddiant, braint fawr gan Rhian fydd dadorchuddio’r plac glas, a gomisiynwyd gan Gyfeillion Gŵyr, sydd wedi’i osod ar y tŷ lle bu farw Morfydd Owen.

 

Dydd Gwener, 7 Medi 2018, 2yp
Mynwent Ystumllwynarth
Bydd cyfle i osod blodau ar fedd Morfydd Owen yn ystod y prynhawn.

 

Nos Sul, 9 Medi 2018, 7yh
Tabernacl, Efail Isaf
Dathlu Bywyd a Cherddoriaeth Morfydd Owen

Bydd Rhian yn trafod cysylltiadau lleol y gyfansoddwraig, a bydd Côr Godre’r Garth, Côr yr Einion, Huw Blainey, canwr gwerin, Jessica Robinson, soprano, a Conal Bembridge-Sayers, piano, yn perfformio’i gwaith. Hefyd bydd y Maer, y Cynghorydd Steven Powderhill, yn dadorchuddio’r plac glas, cyn ei osod ar 68 Stryd y Parc, Trefforest, lle ganwyd Morfydd.  Mynediad £5 wrth y drws  

 

Rhian Davies

Dydd Mawrth, 11 Medi 2018, 1yp
Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyfle arall i glywed darlith Rhian ‘A refined and beautiful talent’.

 

Dydd Sul, 23 Medi – Dydd Sadwrn, 29 Medi 2018
MORFYDD YM MALDWYN
Y telynor Llywelyn Ifan Jones fydd yn cyflwyno rhaglen flynyddol Gŵyl Gregynog, estyn allan i’r gymuned, mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Drenewydd a Live Music Now Cymru. Trwy’r digwyddiadau hyn, bydd cyfle i’r sawl sy’n methu dod i’r cyngherddau gael blas ar yr Ŵyl. Bydd Llywelyn yn perfformio cerddoriaeth Morfydd Owen fel rhan o’r rhaglenni hyn:

Llywelyn Ifan Jones

Dydd Sul, 23 Medi 2018, 2.30yp
Capel Pontcadfan, Llangadfan, te yn y Cwpan Pinc i ddilyn

Tocynnau £10 yn cynwys te

 

 

Dydd Mawrth, 25 Medi 2018, 11yb
Neuadd Farchnad Glanhafren, Y Drenewydd

Mynediad am ddim

 

Sian James

Nos Sadwrn, 29 Medi 2018, 7.30yh
Canolfan Gymunedol Llanbryn-mair
Cyfle i glywed anerchiad estynedig ar destun Morfydd Owen ac alawon gwerin Cymru, gan gynnwys perfformiadau gan Siân James a Steffan Rhys Hughes.

Tocynnau £10

 

 

 

Mis Tachwedd

 

Nos Lun, 12 Tachwedd 2018, 6yh
Adrian Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Caerdydd
Cyfle arall i glywed anerchiad Rhian ar achlysur y canmlwyddiant, ‘A refined and beautiful talent’.  Mynediad am ddim. Manylion

 

Gail Pearson

Nos Fawrth, 13 Tachwedd 2018, 6.30yh/7.30yh
Neuadd Cyngherddau, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd
Bydd y Soprano Gail Pearson, i gyfeiliant Christopher Williams, yn cyflwyno datganiad o waith Morfydd Owen, gan gynnwys caneuon sydd heb eu clywed ers i’r gyfansoddwraig eu perfformio ei hunan. Bydd Rhian Davis a Steph Power yn trafod cerddoriaeth Morfydd Owen cyn y cyngerdd . Mynediad £10  Manylion 

 

 

Mis Rhagfyr

 

Nos Sadwrn, 8 Rhagfyr 2018, 8yh
Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Philomusica Aberystwyth fydd yn perfformio Nocturne Morfydd Owen, dan arweiniad David Russell Hulme.

Darlith cyn-cyngerdd gan Dr Rhian Davies, 6.30yh

 01970 623232 ac ar lein 

 

 

Drwy’r tymor

 

Arddangosfeydd
Cynhelir arddangosfeydd o lawysgrifau a memorabilia Morfydd Owen yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ac Adrian Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Caerdydd. Manylion i ddilyn 

 

Cyfryngau Cymdeithasol
Lansiwyd tudalennau Facebook a Twitter ym mis Ionawr 2018 dan y teitl Morfydd Owen 100, ac mae Rhian yn defnyddio’r cyfryngau hyn i rannu gwybodaeth ynghylch cael mynediad at gyhoeddiadau a recordiadau o waith Morfydd, yn ogystal ag i hyrwyddo ac archifo gweithgareddau’r Canmlwyddiant i bedwar ban byd.