Croesi Traeth | Crossing A Beach (1)

Traeth Harlech | Harlech Beach

21.00, 1/07/2017 (perfformiad: llanw isel | performance: low tide )

Am ddim | Free (30 tocynnau  | tickets for headsets and binoculars)

 

Daeth cwsg i gloi fy llygaid ar y traeth                                  

A chrwydrais wlad ryfeddol wedyn

 

Perfformiad dawns ar draeth Harlech

Daeth y ddawnswraig Margaret Morris i Harlech ym 1919 er mwyn cynnal ysgol haf. Ym myd y freuddwyd ar y traeth, ymuna griw arall gyda hi, ac yn eu plith mae’r cyfarwyddwr ffilm Roman Polanski, a saethodd Macbeth ar draeth Morfa Bychan; ymgyrchwyr Meibion Glyndŵr; yr archangel Mihangel a gofodwyr eraill; ac Ellis Wynne, y Bardd Cwsc ei hun.

 

O’ch lle ar y tywod, cewch weled byd newydd, gyda chymorth clustffonau ac…ysbienddrych.

 

Sleep came and locked my eyes

And then I dreamed a marvellous world

 

A dance performance on Harlech beach

Margaret Morris was a dancer and she came to Harlech in 1919 to hold a summer school. Others join her in the beach-dream, amongst them film director Roman Polanski, who shot Macbeth on Black Rock sands; Meibion Glyndŵr’s incendiaries; the archangel Michael and other flying objects; and Ellis Wynne, the sleeping poet himself.

 

From the sands, you will see a new world, with the help of headphones and…a spying glass.

 

Gan fod y sioe allan yn yr awyr iach, gwisgwch ddillad ac esgidiau priodol. Os yw’r tywydd yn troi’n arw, byddwn yn hala neges atoch i’ch cynghori |

As the show is outdoors, please wear appropriate clothing and footwear. We will issue advisory information nearer the time in case of adverse weather

Mae’r sioe yn Gymraeg a Saesneg | The show is in Welsh and English

Cyrchfan | Starts from: Maes parcio, Min-y-Don, Ffordd Glan Môr | Min-y-Don car park, Beach Road

 

Noddir gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Theatr Ardudwy a Gŵyl Gregynog | Supported by Arts Council of Wales National Lottery Funding, Creu Cymru, Theatr Ardudwy and Gregynog Festival.

http://lightladdemberton.com/

https://twitter.com/LightLaddEmber

https://www.facebook.com/lightladdemberton

Buy Tickets

30 tickets remaining.

£0.00
£0.00